FANDOM


Chương K
LK-1 LK-2 LK-3 LK-4 LK-5 LK-6 LK-7 LK-8 LK-9 LK-10
Where You Are Not
K-9
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
LK-9
Tác giả NICODE
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:14
BPM 180
Cấp độ Số nốt
4 414
8 601

VideoSửa đổi

Cytus Chapter K - Where You Are Not

Cytus Chapter K - Where You Are Not

Thông tinSửa đổi

  • Tên của bài trong màn hình chọn lại là "Curtain Fall - Hạ Màn". Ảnh nền cho cuộc chiến đến lúc ngã ngũ và Iris là người thắng, trên tay cô là 2 cây kiếm, có thể 1 cây kia là của Rosabel, người ngã xuống.
  • Bạn có thể mở khoá bài này bằng cách chơi xong 8 bài trước đó.

Bên lềSửa đổi

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
6.0 4 8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.