FANDOM


Vivere La Vita
Sta

Vivere la vita
Deemo collection IV Chế độ Cấp độ Số nốt
Dễ 1 145
Thường 4 422
Khó 7 756
BPM 225


VideoSửa đổi

Deemo - Vivere La Vita

Deemo - Vivere La Vita

Bên lềSửa đổi

  • Đây là một trong những bài hát được chuyển sang từ Cytus. Xem thêm: Vivere La Vita.
  • Một con Mandora có thể được thấy trong ảnh bìa của bài hát này.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.