FANDOM


Chương 1
LA-1 L1-1 L1-2 L1-2a L1-3 L1-4 L1-5 L1-6 L1-7 L1-8 L1-9 L1-10
Visions
1-4
Ảnh bìa Claire Wang
Biểu tượng
L1-4
Tác giả Tsukasa
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:06
BPM 178
Cấp độ Số nốt
1 80
7 544

VideoSửa đổi

Cytus Chapter I - Vision

Cytus Chapter I - Vision

Thông số nốtSửa đổi

  • Nốt chạm
    56 (Dễ) (70.00%), 430 (Khó) (79.04%)
  • Nốt giữ
    24 (Dễ) (30.00%), 42 (Khó) (7.72%)
  • Nốt rê
    0 (Dễ) (0.00%), 72 (Khó) (13.24%)

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên bản Dễ Khó
1.2 ( Bản Cũ ) 1 7
4.5 1 6
7.0 ( Bản Mới) 1 7

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bài dài nhất chương I.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.