FANDOM


Chương 1
LA-1 L1-1 L1-2 L1-2a L1-3 L1-4 L1-5 L1-6 L1-7 L1-8 L1-9 L1-10
Ververg
1-2
Ảnh bìa IGNIS
Biểu tượng
L1-2
Tác giả ani
Ca sĩ B
Độ dài 1:56
BPM 190
Cấp độ Số nốt
4 320
7 444

VideoSửa đổi

VerVerg With lyrics

VerVerg With lyrics

Thông số nốtSửa đổi

  • Nốt chạm
    268 (Dễ) (83.75%), 322 (Khó) (72.52%)
  • Nốt giữ
    44 (Dễ) (13.75%), 33 (Khó) (7.66%)
  • Nốt rê
    8 (Dễ) (2.50%), 88 (Khó) (19.82%)

Ghi chúSửa đổi

  • Bài này có chứa 1 bài ẩn là Ververg II. Để chơi bài ẩn, chạm vào ngọn đuốc trên tay cô gái khi ánh sáng của nó lụi tàn dần.

Lời bài hátSửa đổi

hocuhrwai meirdetai
hocuhrwai meirdetai
schono sonne, ykorondainewa

hin, nendes, tehai spremehelode
yese dirusto holangso diwainte
nenzo, daikre tsupro hepto hostaringdu uzaiya

schlongte, izovante, ich to hu he nero
izmamo, izevrente, muis to nu khwehena
istewante, mizumemto, quos tanti teheha
arumamo, staletto mahakala

hocuhrwai meirdetai
hocuhrwai meirdetai
schoho sonno, tsu'u reinane

hocuhrwai meirdetai
hocuhrwai meirdetai
vresto nesvai tsimia

schlongte, izovante, ich to hu he nero
izmamo, izevrente, muis to nu khwehena
istewante, mizumemto, quos tanti teheha
arumamo, staletto mahakala

hocuhrwai meirdetai
hocuhrwai meirdetai
schoho sonno, tsu'u reinane

hocuhrwai meirdetai
hocuhrwai meirdetai
mesko chwan to ha mizuya

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bài đầu tiên của ani trong Cytus.
  • Lời bài hát sử dụng ngôn ngữ không thực, giống như bài Forbidden Codex.
  • Theo tác giả của bài hát thì tiêu đề bài hát không có ý nghĩa gì.
  • Nhịp bài này là ¾.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên bản Dễ Khó
1.2 ( Bản Cũ ) 4 6
4.5 2 5
7.0 ( Bản Mới) 4 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.