FANDOM


VOEZ là game thuộc thể loại rhythm game được phát triển bởi Công ty Rayark trên các nền tảng iOS và Android. Hiện tại, game đã cho ra mắt 10 bài hát miễn phí và 42 bài bị khóa có thể được trả phí bằng các Key qua các nhiệm vụ; cũng như 25 mục nhật ký có thể mở theo điều kiện và xoay quanh cốt truyện của trò chơi. Đậy là game có thể nói là có dung lượng nhẹ nhất trong 3 game thuộc thể loại rhythm game với dung lượng chỉ có dưới 140MB

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.