FANDOM


Tuyển tập

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

Cuốn sách của Alice

Cuốn sách của Celia

Deemo collection III
Tuyển tập Deemo quyển 2
Bài hát Tác giả Cách mở
Suspenseful Third Day Kaeru Underground Sau khi mở cutscene Where It Goes.
Living In The One Edmud Fu Chạm vào cuộn giấy trên đàn piano (trong Phòng piano) sau khi cây đạt 30m.
Legacy switchworks Chạm vào bình hoa trên Tầng 2 sau khi cây đạt 33m.
Sunset Alex Vourtsanis Chạm vào quyển sách trên Cầu thang của tầng 2 sau khi cây đạt 38m.
Sakura iro no yume Tzu-Chieh Wen Chạm vào kính thiên văn trên ban công sau khi cây đạt 40m.
La Promesse Cranky Chạm vào cuộn giấy trên tầng 2 sau khi cây đạt 43m.
ANiMA xi Chạm vào cuộn giấy trên ban công sau khi cây đạt 47m.
The Beautiful Moonlight Mai Aoyagi Chạm vào quả cầu phát quang khi cầu thang đạt 50%
Fluquor onoken Tự động mở sau đoạn credit kết thúc game.
Myosotis M2U feat. Guriri & Lucy Tự động mở sau đoạn credit kết thúc
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.