FANDOM


Chương S
LS-1 LS-2 LS-3 LS-4 LS-5 LS-6 LS-7 LS-8 LS-9 LS-10
The Purified
S-10
Ảnh bìa PAPARAYA
Biểu tượng
LS-10
Tác giả Hoskey
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:28
BPM 176
Cấp độ Số nốt
5 472
9 915

VideoSửa đổi

Cytus Chapter S - The Purified ( Archbishop Eyes of Purification )

Cytus Chapter S - The Purified ( Archbishop Eyes of Purification )

Bên lềSửa đổi

  • Theo tựa đề của bài hát thì nhân vật trong ảnh nền tên là Archbishop : Eyes of Purification.
  • Đây là Remix Allegro con Fuoco ( đoạn 4 trong Bản Giao Hưởng số 9 " Từ một thế giới mới " ) của Dvorák.
  • The Purified là bài hát đầu tiên trong Cytus mà Hoskey không sử dụng Vocaloid.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
4.5 5 9
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.