FANDOM


Từ Youtube

Description Sửa đổi

Buy on App Store now: http://itunes.apple.com/app/cytus/id4... ────────────────────── Buy on Google Play now: https://play.google.com/store/apps/de... ────────────────────── Buy on PlayStation®Mobile now: http://www.jp.playstation.com/psn/psm...

Cytus Official Site: http://www.rayark.com/g/cytus Rayark Official Site: http://www.rayark.com Follow Cytus https://twitter.com/CytusRayark Like Cytus http://www.facebook.com/rayark.Cytus

Cytus is an easy and ituitive music/rhythm game, collects masterpiece of famous composers from all around the world. Just follow the active scan line,feel MUSIC' N ART, BEAT' N REBOUND!

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Bản mẫu:Cytus/Video

    Video 01:35 Cytus 8.0 Trailer 00:52 Million Players To One Destination 01:16 Cytus Chapter "R…

  • Cytus:Cổng trò chơi

    Video 00:52 Million Players To One Destination 01:16 Cytus Chapter "R" Trailer 00:46 Cytus Chapter…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện08:02, ngày 13 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 08:02, ngày 13 tháng 6 năm 2015480 × 269 (18 kB)KhangND (tường | đóng góp)created video

Đặc tính hình

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.