FANDOM

KhangND

Hành chính viên Sáng lập viên
  • Nghề nghiệp của tôi là Full-time admin at Fire Emblem Wiki
Chào mừng bạn đến với tường tin nhắn của tôi
Nếu cần gì, cứ thoải mái để lại lời nhắn
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.