FANDOM


Chương 10
LA-10 L10-1 L10-1 L10-2 L10-3 L10-4 L10-5 L10-6 L10-7 L10-8 L10-9 L10-10
Solar Wind
10-5
Ảnh bìa Không thông tin
Biểu tượng
L10-5
Tác giả KyuRu
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:30
BPM 140
Cấp độ Số nốt
5 428
8 850

VideoSửa đổi

Cytus Chapter X - Solar wind

Cytus Chapter X - Solar wind

Thông số nốtSửa đổi

 • Nốt chạm
  350 (Dễ) (81.78%), 821 (Khó) (96.59%)
 • Nốt giữ
  2 (Dễ) (0.47%), 2 (Khó) (0.24%)
 • Nốt rê
  76 (Dễ) (17.75%), 27 (Khó) (3.17%)

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
5.0 5 8

Bên lềSửa đổi

 • Đây là bản phối lại Presto (the 3rd movement of Concerto No. 2 in G minor, Op. 8, RV 315, "L'estate" (Summer)) của Vivaldi.
 • Đừng nhầm KyuRu với Kiryu.
 • Bài này có 1 chuỗi 8 nốt liên tục nhiều nhất trong Cytus, chia thành 2 cột - mỗi bên 4 nốt, xuất hiện khi bạn chơi đến đoạn giữa của bài.
  • Tổng số nốt trong chuỗi liên tục ấy là 256 nốt.
  • Điều này có nghĩa là riêng nhóm chuỗi này chiếm hơn một phần tư tổng số nốt.
  • Chính xác thì có 31 chuỗi, vì chuỗi cuối chỉ có 7 nốt và còn một nốt độc lập.
 • Bài này cũng có trong một game nhịp điệu khác, "Musync". [1]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.