FANDOM


Chương 2
LA-2 L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5 L2-6 L2-6a L2-7 L2-8 L2-8a L2-8b
Sanctity
2-2
Ảnh bìa YokaDZ
Biểu tượng
L2-2
Tác giả Rabpit
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:03
BPM 143
Cấp độ Số nốt
5 299
7 411

VideoSửa đổi

Cytus Chapter II - Sanctity

Cytus Chapter II - Sanctity

Bên lềSửa đổi

  • Đây là 1 trong 17 bài được chuyển thể vào một trò chơi khác của Rayark, Deemo.
  • Đây là bài đầu tiên của Rabpit trong Cytus.
SZsi9XwLEo7OGaArFW7OIZdvFYN0QY70IZdfFYNe9o80Ub7rBnwv9nwvBlgzDmgz9nh0PadeGYB0KYduMacnEmR17lx0gbd4QWtO9Vh4JXtX

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên bản Dễ Khó
1.0 ( Bản Cũ ) 4 9
1.2 ( Bản Cũ ) 4 7
3.0 ( Làm lại lần 1 ) 4 7
4.5 ( Bản mới ) 5 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.