FANDOM


Chương S
LS-1 LS-2 LS-3 LS-4 LS-5 LS-6 LS-7 LS-8 LS-9 LS-10
Revoluxionist
S-5
Ảnh bìa PAPARAYA
Biểu tượng
LS-5
Tác giả xi
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:56
BPM 180
Cấp độ Số nốt
5 237
9 663

VideoSửa đổi

Cytus Chapter S - Revoluxionist ( Thaddeus Claw of Chaos )

Cytus Chapter S - Revoluxionist ( Thaddeus Claw of Chaos )

Bên lềSửa đổi

  • Theo tựa đề của bài hát thì nhân vật trong ảnh nền tên là Thaddeus : Claw of Chaos.
  • Đây là bản Remix Revolutionary Étude ( Étude OP 10, Số 12 ) của Chopin.
  • Bài này và Vivere la Vita là nhưng bài có thời lượng chơi ngắn nhất trong chương S.
  • Trong tựa đề bài cũng có luôn tên của nhà soạn nhạc REVOLUxiONIST.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
4.5 5 9
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.