FANDOM


Chương 8
LA-8 L8-1 L8-2 L8-3 L8-4 L8-4a L8-4b L8-5 L8-6 L8-7 L8-8 L8-9 L8-10
Reverence
8-10
Ảnh bìa xcanner
Biểu tượng
L8-10
Tác giả Vospi
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:14
BPM 172
Cấp độ Số nốt
3 377
8 628

VideoSửa đổi

Cytus Chapter VIII - Reverence

Cytus Chapter VIII - Reverence

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bài đầu tiên của Vospi trong Cytus.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên bảnDễKhó
4.0 4 7
4.5 3 8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.