FANDOM


Chương S
LS-1 LS-2 LS-3 LS-4 LS-5 LS-6 LS-7 LS-8 LS-9 LS-10
Requiem
S-9
Ảnh bìa PAPARAYA
Biểu tượng
LS-9
Tác giả Eyemedia
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:09
BPM 156
Cấp độ Số nốt
4 476
9 752

VideoSửa đổi

Cytus Chapter S - Requiem ( Thundergar Storm of Rage )

Cytus Chapter S - Requiem ( Thundergar Storm of Rage )

Bên lềSửa đổi

  • Theo tựa đề của bài hát thì nhân vật trong ảnh nền tên là Thundergar : Storm of Rage.
  • Đây là Remix Dies Irea, Khúc Cầu Hồn của Mozart.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
4.5 4 9
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.