FANDOM


Randall
Hikoshi Hashimoto

Randall
Deemo collection VIII Chế độ Cấp độ Số nốt
Dễ 1 184
Thường 3 243
Khó 5 434
BPM 82


VideoSửa đổi

Deemo - Brave Frontier - Randall

Deemo - Brave Frontier - Randall

Bên lềSửa đổi

  • Trong ảnh bìa của bài hát này là đơn vị "Nữ Chúa Tilith" từ Brave Frontier.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.