FANDOM


Chương 9
LA-9 L9-1 L9-2 L9-3 L9-4 L9-4a L9-5 L9-6 L9-7 L9-8 L9-9 L9-10
Qualia
9-5
Ảnh bìa KIVΛ
Biểu tượng
L9-5
Tác giả KIVΛ
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:24
BPM 160
Cấp độ Số nốt
4 427
7 665

VideoSửa đổi

Cytus Chapter IX - Qualia

Cytus Chapter IX - Qualia

Bên lềSửa đổi

  • Khi ảnh bìa được chuyển sang chế độ ảnh âm bản, bạn sẽ thấy quả cầu giống hệ trái đất ngoại trừ ở tâm trái đất lại là màu đỏ. Phông nền chuyển sang màu âm bản thì giống hết ngoài không gian.
  • Đây là bài đầu tiên của KIVA trong Cytus.
  • Qualia là tiếng Latin nói về một bệnh về thị giác, não bộ khiến nhìn màu đỏ thành màu xanh, đó là lý do tại sao trong ảnh bìa trái đất lại là màu đỏ.
Qualia2

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
5.0 4 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.