FANDOM


Chương 2
LA-2 L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5 L2-6 L2-6a L2-7 L2-8 L2-8a L2-8b
Precipitation at the Entrance II
2-8b
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
L2-8b
Tác giả ICE
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:58
BPM 180
Cấp độ Số nốt
7 406
9 623

VideoSửa đổi

Cytus - Precipitation at the Entrance II

Cytus - Precipitation at the Entrance II

Ghi chúSửa đổi

  • Đây là bài hát ẩn. Để chơi bài, rê cái bóng của cánh bên phải vào giữa màn hình chọn bài.

Bên lềSửa đổi

  • Bài hát này là phần tiếp theo của Precipitation at the Entrance.
  • Bài này có các nốt rê xếp vào các nốt rê khó nhất trong Cytus.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên bảnDễ Khó
2.1 7 9
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.