FANDOM


Chương 2
LA-2 L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5 L2-6 L2-6a L2-7 L2-8 L2-8a L2-8b
Precipitation at the Entrance
2-8a
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
L2-8a
Tác giả ICE
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:44
BPM 180
Cấp độ Số nốt
6 334
9 560

VideoSửa đổi

Cytus Chapter II - Entrance (Precipitation at the Entrance)-0

Cytus Chapter II - Entrance (Precipitation at the Entrance)-0

Thông tinSửa đổi

  • Đây là bài hát ẩn. Để chơi bài, rê cái bóng của cánh bên trái vào giữa màn hình chọn bài.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên bản Dễ Khó
2.1 7 9
4.5 6 9
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.