FANDOM


Chương S
LS-1 LS-2 LS-3 LS-4 LS-5 LS-6 LS-7 LS-8 LS-9 LS-10
Outsider
S-8
Ảnh bìa PAPARAYA
Biểu tượng
LS-8
Tác giả Yamajet
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:06
BPM 140
Cấp độ Số nốt
2 157
8 541

VideoSửa đổi

Cytus Chater S - Outsider ( Dak Gear of Destiny )

Cytus Chater S - Outsider ( Dak Gear of Destiny )

Bên lềSửa đổi

  • Theo tựa đề của bài thì nhân vật trong ảnh nền tên là Dak : Gear of Destiny.
  • Đây là Remix bản Hungarian Dance no 5 ( Vũ điệu người Hung số 5 ) của Brahms.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
4.5 2 8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.