FANDOM


Chương 9
LA-9 L9-1 L9-2 L9-3 L9-4 L9-4a L9-5 L9-6 L9-7 L9-8 L9-9 L9-10
Oriens
9-1
Ảnh bìa Suihara
Biểu tượng
L9-1
Tác giả Ginkiha
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:02
BPM 185†
Cấp độ Số nốt
6 469
9 782

VideoSửa đổi

Cytus Chapter IX - Oriens

Cytus Chapter IX - Oriens

Bên lềSửa đổi

  • Oriens có nghĩa là "Hướng Đông" trong tiếng Latin.
  • Facebook cá nhân của họa sĩ vẽ ảnh bìa, Suihara, cũng đăng 1 số ảnh vẽ thử nghiệm trong quá trình chờ duyệt của Cytus.
    • Suihara cũng là hoạ sĩ vẽ Yaoi.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
5.0 6 9
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.