FANDOM


Chương 2
LA-2 L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5 L2-6 L2-6a L2-7 L2-8 L2-8a L2-8b
Nocturnal Type
2-5
Ảnh bìa Claire Wang
Biểu tượng
L2-5
Tác giả switchworks
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:58
BPM 160
Cấp độ Số nốt
2 202
7 485

VideoSửa đổi

Cytus Chapter II - Nocturnal Type

Cytus Chapter II - Nocturnal Type

Bên lềSửa đổi

  • Bài này được dùng trong phần Hướng Dẫn Cách Chơi của Cytus.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên bản Dễ Khó
1.0 ( Bản Cũ ) 3 9
1.2 3 8
4.5 2 8
7.0( Bản Mới ) 2 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.