FANDOM


Chương 4
LA-4 L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5 L4-6 L4-7 L4-8 L4-9 L4-10
New World
4-2
Ảnh bìa 服部
Biểu tượng
L4-2
Tác giả aioi
Ca sĩ Kamata Junko
Độ dài 2:30
BPM 92
Cấp độ Số nốt
2 283
6 447

VideoSửa đổi

Cytus Chapter IV - New World

Cytus Chapter IV - New World

Bên lềSửa đổi

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
3.0 2 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.