FANDOM


Chương K
LK-1 LK-2 LK-3 LK-4 LK-5 LK-6 LK-7 LK-8 LK-9 LK-10
Music. The Eternity of Us
K-10
Ảnh bìa DD
Biểu tượng
LK-10
Tác giả Mai Aoyagi
Ca sĩ Mai Aoyagi
Độ dài 301
BPM 105.2
Cấp độ Số nốt
2 256
7 457

VideoSửa đổi

Cytus Chapter K - Music

Cytus Chapter K - Music. The Eternity of Us

Thông tinSửa đổi

  • Tên của bài trong màn hình chọn lại là "Alternative - một cái kết khác". Ảnh nền cho thấy đây là một đoạn kết mới, Iris và Rosabel vẫn là bạn với nhau.
  • Mở bài này bằng cách hoàn thành bài Where You Are Not.

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bài có thời lượng chơi dài nhất trong chương K với thời gian là 3 phút.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
6.0 2 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.