FANDOM


Chương S
LS-1 LS-2 LS-3 LS-4 LS-5 LS-6 LS-7 LS-8 LS-9 LS-10
Molto Allegro
S-4
Ảnh bìa PAPARAYA
Biểu tượng
LS-4
Tác giả Persona
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:14
BPM 160
Cấp độ Số nốt
4 325
7 671

VideoSửa đổi

Cytus Chapter S - Molto Allegro ( Rhymos Sword of Justice )

Cytus Chapter S - Molto Allegro ( Rhymos Sword of Justice )

Bên lềSửa đổi

  • Theo tựa đề của bài hát thì nhân vật trong ảnh nền có tên là Rhymos : Sword of Justice.
  • Đây là bản Remix Bản Giao Hưởng số 40 của Mozart, cũng có thể gọi là Molto Allegro.
  • Rhymos, chàng trai trong ảnh nền cũng xuất hiện trong ảnh bìa của chương S.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
4.5 4 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.