FANDOM


Chương 5
LA-5 L5-1 L5-2 L5-3 L5-4 L5-5 L5-6 L5-7 L5-8 L5-9 L5-10
Majestic Phoenix
5-3
Ảnh bìa IDRIL
Biểu tượng
L5-3
Tác giả ICE
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:54
BPM 180
Cấp độ Số nốt
3 303
7 534

VideoSửa đổi

Cytus Chapter V - Majestic Phoenix

Cytus Chapter V - Majestic Phoenix

Bên lềSửa đổi

  • Phần mở đầu của bài có nhịp điệu khá giống với Precipitation at the Entrance, có thể vì 2 bài cùng chung một nhà soạn nhạc, ICE.
  • Đây là bài duy nhất mà tên bài và tên trong ảnh bìa không khớp với nhau ( nếu không dịch )
  • Chữ trên ảnh bìa là tiếng Trung.
  • Đây là 1 bài trong album của ICE, Prismatic Music's Entrance.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên bản Dễ Khó
3.0 5 9
4.5 3 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.