FANDOM


Chương R
LR-1 LR-2 LR-3 LR-4 LR-5 LR-6 LR-7 LR-8 LR-9 LR-10 LR-10a
Let's Go On An Adventure
R-3
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
LR-3
Tác giả 3R2
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:58
BPM 60-160
Cấp độ Số nốt
3 248
9 678

VideoSửa đổi

Cytus Chapter R - Let's Go On Adventure

Cytus Chapter R - Let's Go On Adventure

Bên lềSửa đổi

  • Tên bài trong màn hình chọn lại là " Origin - Nguyên Bản ".

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
7.0 3 9