FANDOM


Land Of Giants
Hikoshi Hashimoto

Land Of Giants
Deemo collection VIII Chế độ Cấp độ Số nốt
Dễ 1 180
Thường 2 296
Khó 7 412
BPM 136


VideoSửa đổi

Deemo - Brave Frontier - Land Of Giants

Deemo - Brave Frontier - Land Of Giants

Bên lềSửa đổi

  • Trong ảnh bìa của bài hát này là bốn đơn vị từ Brave Frontier: Vargas (đỏ), Selena (xanh lam), Eze (vàng) và Lance (xanh lục).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.