FANDOM


Chương 5
LA-5 L5-1 L5-2 L5-3 L5-4 L5-5 L5-6 L5-7 L5-8 L5-9 L5-10
Just A Trip
5-8
Ảnh bìa IDRIL
Biểu tượng
L5-8
Tác giả Killerblood
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:33
BPM 180
Cấp độ Số nốt
4 476
8 649

VideoSửa đổi

Cytus Chapter V - Just A Trip

Cytus Chapter V - Just A Trip

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên bản Dễ Khó
3.0 4 8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.