FANDOM


Chương R
LR-1 LR-2 LR-3 LR-4 LR-5 LR-6 LR-7 LR-8 LR-9 LR-10 LR-10a
Jump To The Future
R-2
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
LR-2
Tác giả yamajet
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:58
BPM 190
Cấp độ Số nốt
6 433
6 671

VideoSửa đổi

Cytus Chapter R - Jump To The Future

Cytus Chapter R - Jump To The Future

Bên lềSửa đổi

  • Tên của bài trong màn hình chọn lại là " Help Button - Nút Trợ Giúp ".

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
7.0 6 8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.