FANDOM


I race the dawn
Kevin Penkin feat. Michiyo Honda

I race the dawn
Deemo collection V Chế độ Cấp độ Số nốt
Dễ 1 156
Thường 2 262
Khó 7 482
BPM 162


VideoSửa đổi

Deemo - I race the dawn

Deemo - I race the dawn

Bên lềSửa đổi

Dawn - Sunset
  • Đặt ảnh bìa của bài hát này kế bên ảnh bìa của Sunset sẽ tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.
  • Bài hát này đã đoạt giải "Thành tựu xuất sắc trong nhạc có lời ca" ở Giải thưởng Âm nhạc Trò chơi điện tử hàng năm vào năm 2013.


Lời bài hátSửa đổi

The clouds are like your eyes
Soaring with the wind to my heart to yours
The rain falls so soft, it turns into snow
My heart said this all just to find you.

I've walked for miles and miles and still I know (love)
The mountains rise and fall, my heart holds on and on (love)
I conquer death for you
I race the dawn for you
No one can keep my heart from reaching you (lo-o-o-ove)

The clouds are like your eyes
Soaring with the wind to my heart to yours
The rain falls so soft, it turns into snow
My heart said this all just to find you.

I race the dawn, for you
I conquer death, for you
I race the dawn, for you
I conquer death, for you

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.