Wikia Rayark Games
Wikia Rayark Games
Chương 5
LA-5.png L5-1.png L5-2.png L5-3.png L5-4.png L5-5.png L5-6.png L5-7.png L5-8.png L5-9.png L5-10.png
Holy Knight
5-1.png
Ảnh bìa DD
Biểu tượng
L5-1.png
Tác giả Eyemedia
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:17
BPM 155
Cấp độ Số nốt
5 414
8 670

Video[]

Cytus_Chapter_V_-_Holy_Knight

Cytus Chapter V - Holy Knight

Bên lề[]

  • Đây là bài duy nhất không thuộc Chương K có sự góp mặt của 2 nữ chính Iris và Rosabel.
    • Đây là cảm hứng để ra đời chương K.
  • Đây là bài đầu tiên của Eyemedia trong Cytus.
  • Đây là 1 trong 17 bài được Rayark chuyển thể vào 1 trò chơi khác của họ, Deemo
  • Ở giữa bài, sẽ xuất hiện 1 chuỗi nốt rê và 1 nốt giữ tạo thành hình chữ K, có thể muốn nói đến chữ K trong tên bài "Holy Knight"

Độ khó thay đổi[]

Phiên bản Dễ Khó
3.0 5 8