FANDOM


Chương 2
LA-2 L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5 L2-6 L2-6a L2-7 L2-8 L2-8a L2-8b
Hard Landing
2-7
Ảnh bìa IGNIS
Biểu tượng
L2-7
Tác giả Yamajet
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:03
BPM 140
Cấp độ Số nốt
2 218
8 655

VideoSửa đổi

Cytus Chapter II - Hard Landing

Cytus Chapter II - Hard Landing

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bài đầu tiên của Yamajet trong Cytus.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên bản Dễ Khó
1.1 ( Bản Cũ ) 3 9
4.5 2 9
5.0 ( Bản Mới ) 2 8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.