FANDOM


Chương 10
LA-10 L10-1 L10-1 L10-2 L10-3 L10-4 L10-5 L10-6 L10-7 L10-8 L10-9 L10-10
Halloween Party
10-2
Ảnh bìa Suihara
Biểu tượng
L10-2
Tác giả SHK
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:50
BPM 155
Cấp độ Số nốt
4 424
9 750

VideoSửa đổi

Cytus Chapter X - Halloween Party

Cytus Chapter X - Halloween Party

Thông số nốtSửa đổi

 • Nốt chạm
  356 (Dễ) (83.96%), 680 (Khó) (90.67%)
 • Nốt giữ
  25 (Dễ) (5.90%), 15 (Khó) (2.00%)
 • Nốt rê
  43 (Dễ) (10.14%), 55 (Khó) (7.33%)

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
5.0 4 9

Bên lềSửa đổi

 • Đây là bài có thời lượng ngắn nhất trong chương 10.
 • Ở mức dễ, đoạn gần cuối bạn sẽ thấy 1 chuỗi nốt rê tạo thành hình số 31, ý muốn nói đến ngày lễ Halloween được tổ chức vào ngày 31 tháng 10.
  • Ngoài ra, ở mức khó, thay vì số 31, sẽ là 1 chuỗi nốt rê khác tạo thành hình mặt cười, tượng trưng thay cho cái mẹt cười của Jack-O-Lantern.
Halloween easteregg
 • Bài này có cùng số nốt với AXION và Colorful Skies ở mức khó, 750 nốt.
 • Suihara, người vẽ ảnh bìa cũng chia sẽ hình ảnh thử nghiệm trên trang Facebook cá nhân.
936024 368462656630867 2145647617 n
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.