FANDOM


Chương 2
LA-2 L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5 L2-6 L2-6a L2-7 L2-8 L2-8a L2-8b
Green Eyes
2-4
Ảnh bìa IGNIS
Biểu tượng
L2-4
Tác giả Persona
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:56
BPM 162
Cấp độ Số nốt
4 286
8 650

VideoSửa đổi

Cytus Chapter II - Green Eyes

Cytus Chapter II - Green Eyes

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bài đầu tiên của Persona trong Cytus.
  • Đây là bài đầu tiên trong Series RGB Eyes.
    • RGB gồm những bài Red Eyes, Green Eyes, Blue Eyes. Cả 3 đều được soạn nhạc bởi Persona.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên bản Dễ Khó
1.0( Bản Cũ ) 3 8
1.2 3 7
4.5 1 6
7.0( Bản Mới ) 4 8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.