FANDOM


Glacial Shift

Phù hiệuSửa đổi

  • Melee Lover: Không sử dụng súng trong màn chơi
  • Rusher: Hoàn thành màn chơi trong 220 giây
  • Bloodless: Không bị nhận thiệt hại trong màn chơi ở cấp độ Khó

Kẻ thùSửa đổi

  • Mutaform-1
  • WM - 1 Alpha
  • WM - 1 Paladin
  • Buffalo
  • Praetor
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.