FANDOM


Chương 10
LA-10 L10-1 L10-1 L10-2 L10-3 L10-4 L10-5 L10-6 L10-7 L10-8 L10-9 L10-10
Freedom D↓ve
10-1a
Ảnh bìa SnowEgg
Biểu tượng
L10-1a
Tác giả xi
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:18
BPM 222.22
Cấp độ Số nốt
9 1059
9 2000

VideoSửa đổi

Cytus Chapter X - Freedom Dive

Cytus Chapter X - Freedom Dive

Chú ýSửa đổi

 • Kích hoạt bằng cách vuốt xuống trên màn hình. Tiêu đề sẽ lật và chữ "i" trong "Dive" sẽ được thay bằng một mũi tên đỏ hướng xuống dưới.

Thông số nốtSửa đổi

 • Nốt chạm
  923 (Dễ) (87.16%), 1162 (Khó) (58.10%)
 • Nốt giữ
  2 (Dễ) (0.19%), 55 (Khó) (2.75%)
 • Nốt rê
  134 (Dễ) (12.65%), 783 (Khó) (39.15%)

Bên lềSửa đổi

 • Trong khi chơi, các nốt rê tạo thành các chữ cái x và i, gợi đến tên của nghệ sĩ, xi.
  • Cuối bài, các nốt rê tạo thành một mũi tên hướng xuống.
 • Các phần của mẫu từ biểu đồ bị bỏ được trình bày trong Rayark convention năm 2013 đã được sử dụng ở đây.
 • Bài hát này có tỷ lệ nốt trên giây lớn nhất, trung bình 14,5 nốt mỗi giây. So sánh, Freedom Dive có 8,855 nốt mỗi giây, Codename: Zero có 9,189 nốt mỗi giây và trung bình cho tất cả các bài hát của Chương L chỉ là 3,13 nốt mỗi giây.
 • Đây là bài ẩn đầu tiên ngoài Chương L cùng một bài với bản gốc.
 • Bài hát này là bài hát dài nhất tồn tại trong lịch sử trò chơi âm nhạc trên điện thoại / máy tính bảng (1150 ngày). Cho đến ngày 31/10/2019, kocster059 đã được TP 100 cho bài hát này. Vào ngày 02/11/2019, SkisK 刺 là người thứ 2 trên thế giới được TP 100.
 • Đây là bài khó nhất trong trò chơi.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.