FANDOM


Chương 10
LA-10 L10-1 L10-1 L10-2 L10-3 L10-4 L10-5 L10-6 L10-7 L10-8 L10-9 L10-10
Freedom D↓ve
10-1a
Ảnh bìa SnowEgg
Biểu tượng
L10-1a
Tác giả xi
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:18
BPM 222.22
Cấp độ Số nốt
9 1059
9 2000

VideoSửa đổi

Cytus Chapter X - Freedom Dive

Cytus Chapter X - Freedom Dive

Chú ýSửa đổi

 • Kích hoạt bằng cách vuốt xuống trên màn hình. Tiêu đề sẽ lật và chữ "i" trong "Dive" sẽ được thay bằng một mũi tên đỏ hướng xuống dưới.

Thông số nốtSửa đổi

 • Nốt chạm
  923 (Dễ) (87.16%), 1162 (Khó) (58.10%)
 • Nốt giữ
  2 (Dễ) (0.19%), 55 (Khó) (2.75%)
 • Nốt rê
  134 (Dễ) (12.65%), 783 (Khó) (39.15%)

Bên lềSửa đổi

 • Trong khi chơi, các nốt rê tạo thành các chữ cái x và i, gợi đến tên của nghệ sĩ, xi.
  • Cuối bài, các nốt rê tạo thành một mũi tên hướng xuống.
 • Các phần của mẫu từ biểu đồ bị bỏ được trình bày trong Rayark convention năm 2013 đã được sử dụng ở đây.
 • Đây là bài ẩn đầu tiên ngoài Chương L cùng một bài với bản gốc.
 • Không ai được TP100 trong bài hát này, nhưng kocster059 gần nhất với TP99.93.
  • Vì lẽ đó, bài này đã chứng minh sự thật rằng nếu Freedom D↓ve xuất hiện ở game nhịp điệu nào thì đó sẽ là một trong những bài khó nhất.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.