FANDOM


Chương 9
LA-9 L9-1 L9-2 L9-3 L9-4 L9-4a L9-5 L9-6 L9-7 L9-8 L9-9 L9-10
First Gate Overdrive
9-4a
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
L9-4a
Tác giả NeLiME
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:17
BPM 175
Cấp độ Số nốt
7 770
9 1015

VideoSửa đổi

Cytus Chapter IX - First Gate Overdrive

Cytus Chapter IX - First Gate Overdrive

Thông tinSửa đổi

  • Đây là bài ẩn, bạn có thể chơi bằng cách ấn vào chữ "First Gate" ngay trên ảnh bìa của bài First Gate.

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bài ẩn duy nhất trong chương 9.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.