FANDOM


Chương 9
LA-9 L9-1 L9-2 L9-3 L9-4 L9-4a L9-5 L9-6 L9-7 L9-8 L9-9 L9-10
First Gate
9-4
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
L9-4
Tác giả NeLiME
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:04
BPM 175
Cấp độ Số nốt
7 488
8 768

VideoSửa đổi

Cytus Chapter IX - First Gate

Cytus Chapter IX - First Gate

Ghi chúSửa đổi

  • Bài này có chứa bài ẩn là First Gate Overdrive. Bạn có thể chơi bài bằng cách chạm vào tựa đề bài hát trên ảnh bìa.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
5.0 7 8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.