FANDOM


Chương R
LR-1 LR-2 LR-3 LR-4 LR-5 LR-6 LR-7 LR-8 LR-9 LR-10 LR-10a
Fight With Your Devil
R-8
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
LR-8
Tác giả Killerblood
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:16
BPM 180
Cấp độ Số nốt
5 598
9 854

VideoSửa đổi

Cytus Chapter R - Fight With Your Devil

Cytus Chapter R - Fight With Your Devil

Ghi chúSửa đổi

  • Tên của bài trong màn hình chọn lại là " Versus - Đối Đầu".

Bên lềSửa đổi

  • Con thỏ thỏ từ bài Sweetness and Love cũng xuất hiện trong ảnh nền nhưng mà lại ở dạng màu âm bản.
  • Nếu bạn để ý dòng tên bài hát trong ảnh nền chữ R trong "YOUR" là logo của Rayark.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
7.0 5 9