FANDOM


Chương 9
LA-9 L9-1 L9-2 L9-3 L9-4 L9-4a L9-5 L9-6 L9-7 L9-8 L9-9 L9-10
East West Wobble
9-6
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
L9-6
Tác giả SHK
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:34
BPM 140
Cấp độ Số nốt
5 370
8 625

VideoSửa đổi

Cytus Chapter IX - East West Nobble

Cytus Chapter IX - East West Nobble

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bài có thời lượng chơi ngắn thứ 2 trong Cytus, bài còn lại là Prismatic Lollipops.
  • Đây là bài đầu tiên của SHK trong Cytus.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
5.0 5 8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.