FANDOM


Chương 10
LA-10 L10-1 L10-1 L10-2 L10-3 L10-4 L10-5 L10-6 L10-7 L10-8 L10-9 L10-10
Do Not Wake
10-9
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
L10-9
Tác giả Vospi
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:20
BPM 175
Cấp độ Số nốt
4 385
9 798

VideoSửa đổi

Cytus Chapter X - Do Not Wake

Cytus Chapter X - Do Not Wake

Thông số nốtSửa đổi

 • Nốt chạm
  290 (Dễ) (75.32%), 451 (Khó) (56.52%)
 • Nốt giữ
  9 (Dễ) (2.34%), 2 (Khó) (0.25%)
 • Nốt rê
  86 (Dễ) (22.34%), 345 (Khó) (43.23%)

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
5.0 4 9

Bên lềSửa đổi

 • Thể loại chính của bài này là Drum 'n' Bass, còn thể loại phụ là Electronic.
 • Ở mức khó, đoạn gần cuối bạn sẽ thấy 1 chuỗi nốt tạo hình thành những chữ "D-O N-O-T W-A-K-E".
Do not wake
 • Font chữ được sử dụng là Green Energy.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.