FANDOM


Chương R
LR-1 LR-2 LR-3 LR-4 LR-5 LR-6 LR-7 LR-8 LR-9 LR-10 LR-10a
Devil in Wonderland
R-9
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
LR-9
Tác giả VILA
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:13
BPM 160
Cấp độ Số nốt
4 440
9 1007

VideoSửa đổi

Cytus Chapter R - Devil in Wonderland

Cytus Chapter R - Devil in Wonderland

Ghi chúSửa đổi

  • Tên của bài trong màn hình chọn lại là " Enormous Alpaca - Lạc Đà ".

Bên lềSửa đổi

  • Alpaca (Lạc đà nhà Nam Mỹ) có vẻ là con vật yêu thích của Cranky. (Anh ấy còn có cả thú nhồi bông)

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
7.0 4 9
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.