FANDOM


Tuyển tập

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

Cuốn sách của Alice

Cuốn sách của Celia

DeemoCollections

Tính đến hiện tại, Deemo có 3 tuyển tập chính liên quan tới cốt truyện, 16 tuyển tập phụ và 2 tuyển tập độc quyền cho Deemo: The Last Recital.

Danh sách các tuyển tậpSửa đổi

Hình ảnh Tên Ghi chú
Deemo collection IA
Tuyển tập Deemo quyển 1A

Cập nhật ở bản 1.0.0 miễn phí, gồm 17 bài.

  • Ở bản 1.2.0, cập nhật thêm 5 bài: Untitled2, Walking by the sea, Beyond The Stratus, Sairai và Entrance.
  • Ở bản 1.4.0, cập nhật thêm 2 bài: Evolution Era và YUBIKIRI-GENMAN.
  • Ở bản 1.5.0, cập nhật thêm 2 bài: Leviathan và Angelic Sphere.
  • Ở bản 2.0, chia làm 2 quyển riêng biệt: quyển 1A (13 bài) và 1B (14 bài).
Deemo collection IB
Tuyển tập Deemo quyển 1B

Cập nhật ở bản 1.0.0 miễn phí, gồm 17 bài.

  • Ở bản 1.2.0, cập nhật thêm 5 bài: Untitled2, Walking by the sea, Beyond The Stratus, Sairai và Entrance.
  • Ở bản 1.4.0, cập nhật thêm 2 bài: Evolution Era và YUBIKIRI-GENMAN.
  • Ở bản 1.5.0, cập nhật thêm 2 bài: Leviathan và Angelic Sphere.
  • Ở bản 2.0, chia làm 2 quyển riêng biệt: quyển 1A (13 bài) và 1B (14 bài).
Deemo collection III
Tuyển tập Deemo quyển 2 Cập nhật ở bản 2.0 miễn phí, gồm 10 bài hát.
Untitled
Kí ức tan vỡ Mở khóa sau khi tới phần credit kết thúc của game, hiện tại gồm 22 bài hát
Kí ức tan vỡ 2 Cập nhật ở bản 3.2.0
Samsara
Tuyển tập Samsara Khả dụng khi mua DLC Forgotten Hourglass. Mở khóa khi phòng Thư viện được mở khóa trong Playthrough 2. Hoàn thành playthrough 4 để mở khóa tất cả bài hát và độ khó
Etude
Tuyển tập Etude Khả dụng khi mua DLC Forgotten Hourglass. Mở khóa khi phòng Thư viện được mở khóa trong Playthrough 2. Hoàn thành playthrough 4 để mở khóa tất cả bài hát và độ khó
Kí ức tan vỡ 2 Cập nhật ở bản 3.2.0 
R
Tuyển tập Feryquitous Cập nhật ở bản 3.2.0 và phải mua để mở
Tuyển tập Funkot Cập nhật ở bản 3.2.0 và phải mua để mở
Tuyển tập M2U x NICODE quyển 2 Cập nhật ở bản 3.2.0 và phải mua để mở
Icecoll
Tuyển tập Ice Cập nhật ở bản 3.2.0 và phải mua để mở
Deemo collection IV
Tuyển tập Rayark quyển 1

Cập nhật ở bản 1.0.1 và phải mua để mở, gồm 5 bài hát.

  • Ở bản 1.4.2, cập nhật thêm bài Vivere la Vita.
Deemo collection V
Tuyển tập Rayark quyển 2 Cập nhật ở bản 1.0.1 và phải mua để mở.
Deemo collection VI
Tuyển tập Mili Cập nhật ở bản 1.4.0 và phải mua để mở.
Deemo collection VII
Tuyển tập V.K Cập nhật ở bản 1.4.0 và phải mua để mở.
Deemo collection VIII
Tuyển tập Brave Frontier Cập nhật ở bản 1.5.0 miễn phí, gồm 3 bài hát.
Deemo collection IX
Tuyển tập Brian Crain Cập nhật ở bản 1.5.0 và phải mua để mở.
Deemo collection X
Tuyển tập Eshen Chen quyển 1 Truyền tải Cập nhật ở bản 1.5.0 và phải mua để mở.
Deemo collection XI
Tuyển tập Rayark quyển 3 Cập nhật ở bản 1.5.0 và phải mua để mở.
Deemo collection XII
Tuyển tập Cytus quyển 1 Cập nhật ở bản 1.5.0 và phải mua để mở.
Deemo collection XIII
Tuyển tập Cytus quyển 2 Cập nhật ở bản 1.5.0 và phải mua để mở.
Deemo collection XIV
Tuyển tập hiệp sĩ Iris Cập nhật ở bản 1.5.0 và phải mua để mở.
Deemo collection XV
Tuyển tập hiệp sĩ Rosabell Cập nhật ở bản 2.0 và phải mua để mở.
Deemo collection XVI
Tuyển tập Aioi Cập nhật ở bản 2.0 và phải mua để mở.
Deemo collection XVII
Tuyển tập M2U X NICODE Cập nhật ở bản 2.0 và phải mua để mở.
Deemo collection XVIII
Tuyển tập N.M.S.T. Cập nhật ở bản 2.0 và phải mua để mở.
Deemo collection XIX
Tuyển tập Mili quyển 2 Cập nhật ở bản 2.1 và phải mua để mở.
Book of Alice
Cuốn sách của Alice Độc quyền cho Deemo: The Last Recital
Book of Celia
Cuốn sách của Celia Độc quyền cho Deemo: The Last Recital
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.