FANDOM


Chương

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Prologue (0)

Symphony (S)

Knight (K)

Retro (R)

Timeline (T)

Million (M)

Cytus Alive

Chương trước
Million
Chương ẩn
Cytus Alive
Chương kế
Operators
Alive
Stt Logo Tên bài Tác giả Dễ Khó BPM
A-1 LA-1 Alive: Operators Cranky 1 4 101
A-2 LA-2 Alive: Disaster Sta 2 6 134
A-3 LA-3 Alive: Cytus Sta 4 8 120
A-4 LA-4 Alive: The Silence Sta 3 7 162
A-5 LA-5 Alive: Vanessa VILA 5 9 111†
A-6 LA-6 Alive: The Lost Sta 4 7 140
A-7 LA-7 Alive: Loom Sta 2 7 148
A-8 LA-8 Alive: Another Me Sta 3 6 118
A-9 LA-9 Alive: Buried Sta 4 8 129
A-10 LA-10 Alive: The New World Cranky 1 1 75
A-M LA-M Alive: The Beginning Eyemedia 3 7 110

Ghi chúSửa đổi

  • Để chơi các bài hát trong chương này, chạm 1 trong 2 vòng tròn màu Easy và Hard ở màn hình chọn chương.

Bên lềSửa đổi

  • Các bài hát trong chương diễn tả nội dung cốt truyện của Cytus, xoay quanh nhân vật tên là Vanessa.
  • Cả chương chỉ có 3 tác giả là Sta, Cranky và VILA (gồm Cranky và vợ là Pico).
  • Ở đoạn cắt cảnh, nếu dừng bài thì đoạn cắt cảnh sẽ vẫn chạy (Điều này cũng xảy ra với The Fallen Bloom).
  • Alive: The Beginning là bài ngắn nhất với thời lượng là 1:18.
  • Trước bản 9.0, Alive: Vanessa là bài dài nhất với thời lượng là 7:09.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.