Wikia Rayark Games
Wikia Rayark Games


Video
Cytus_Chapter_"L"_Trailer

Cytus Chapter "L" Trailer

Cytus 9.0 với Chương "L" sắp được ra mắt.

Bạn có biết...?
  • NeLiME, tác giả của các bài hát First Gate, GatorixCodename : Zero, còn là học sinh phổ thông khi cậu sáng tác các bài đó.
  • Trong bản cập nhật 7.0, M2U được credit thêm vào bài Predawn (vốn do NICODE sáng tác chính) do hỗ trợ trong sáng tác.