FANDOMVideo
Cytus Chapter "L" Trailer

Cytus Chapter "L" Trailer

Cytus 9.0 với Chương "L" sắp được ra mắt.

Bạn có biết...?
  • Mỗi bài hát trong Chương S đều là bản remix của các bản giao hưởng lịch sử và cũng là chủ đề cho game dự kiến ra mắt của Rayark, Project Symphony.
  • Một số bài hát trong Cytus cũng có trong một số rhythm game khác như BMS, Mozarc và o2Jam.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.