FANDOM


(+)
(lk ngôn ngữ)
 
Dòng 8: Dòng 8:
 
<mainpage-rightcolumn-start />
 
<mainpage-rightcolumn-start />
 
{{Cytus/Bạn có biết}}
 
{{Cytus/Bạn có biết}}
  +
  +
  +
<div style="padding:15px 10px 0; font-size:120%; border:1px solid #0ff;background:rgba(0,0,0,0.6)">
  +
<center style="transform:rotateX(45deg); margin-bottom:10px; font-family:serif; font-size:200%">Ngôn ngữ khác</center>
  +
{{Other lang|wiki=cytus|en=1|zh=1|th=1|id=1}}
  +
</div>
 
<mainpage-endcolumn />
 
<mainpage-endcolumn />
 
[[Thể_loại:Trang chính]]
 
[[Thể_loại:Trang chính]]

Bản hiện tại lúc 14:59, ngày 9 tháng 8 năm 2015


Video
Cytus Chapter "L" Trailer

Cytus Chapter "L" Trailer

Cytus 9.0 với Chương "L" sắp được ra mắt.

Bạn có biết...?


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.