FANDOMVideo
Cytus Chapter "L" Trailer

Cytus Chapter "L" Trailer

Cytus 9.0 với Chương "L" sắp được ra mắt.

Bạn có biết...?
  • Tựa của các bài hát không phải lúc nào cũng là tiếng Anh, ví dụ như tiếng Nhật (Saika), tiếng Pháp (Les Parfums de L'Amour) hoặc tiếng Đức (Zauberkugel) v.v...
  • Một số bài hát có nhóm nốt tạo thành hình các ký tự, con số hoặc vật.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.