FANDOM


(bên lề)
Dòng 21: Dòng 21:
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
  +
  +
==Bên lề==
  +
*Tatsh là tên gọi khác của Persona, người đã đóng góp nhiều sáng tác cho [[Cytus:Cổng trò chơi|Cytus]].
 
[[Thể_loại:Tuyển tập]]
 
[[Thể_loại:Tuyển tập]]

Phiên bản lúc 00:36, ngày 22 tháng 7 năm 2015

Tuyển tập

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

Cuốn sách của Alice

Cuốn sách của Celia

Cuốn sách của Alice là tuyển tập độc quyền chỉ dành cho Deemo: The Last Recital. Tuyển tập này được mở ở phần đầu của hậu truyện.
Cuốn sách của Alice
Bài hát Tác giả
Daylight Tatsh
From RestedPoint Tatsh
Rise Up Tatsh
Rebellion Tatsh
Need Your Luv Tatsh

Bên lề

  • Tatsh là tên gọi khác của Persona, người đã đóng góp nhiều sáng tác cho Cytus.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.