FANDOM


(+)
Dòng 17: Dòng 17:
 
|-
 
|-
 
|[[Rebellion]] || Tatsh
 
|[[Rebellion]] || Tatsh
  +
|-
  +
|[[Need Your Luv]] || Tatsh
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}

Phiên bản lúc 02:56, ngày 28 tháng 6 năm 2015

Tuyển tập

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

Cuốn sách của Alice

Cuốn sách của Celia

Cuốn sách của Alice là tuyển tập độc quyền chỉ dành cho Deemo: The Last Recital. Tuyển tập này được mở ở phần đầu của hậu truyện.
Cuốn sách của Alice
Bài hát Tác giả
Daylight Tatsh
From RestedPoint Tatsh
Rise Up Tatsh
Rebellion Tatsh
Need Your Luv Tatsh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.